A Kormány a 2006. szeptember-októberi fővárosi események elemzésére a 1105/2006. (XI.6.) Korm. határozattal szakértői munkacsoportot hozott létre, amely 2006. november 8-án alakult meg.

A munkacsoport elnöke Dr. Gönczöl Katalin egyetemi tanár, volt ombudsman, az Országos Bűnmegelőzési Bizottság vezető elnöke. A munkacsoport tagjai: Dr. Györgyi Kálmán nyugalmazott legfőbb ügyész; Dr. Kacziba Antal nyugállományú rendőr vezérőrnagy; Dr. Pataki Ferenc szociálpszichológus; Dr. Tóth Judit alkotmányjogász; Dr. Halmai Gábor alkotmányjogász, egyetemi tanár; Dr. Csepeli György szociálpszichológus, egyetemi tanár; Dr. Ormos Mária professzor emeritus, történész; Vörösmarti Mihály nyugállományú rendőr dandártábornok.

A munkacsoport feladata az volt, hogy a megalakulását követő 60 munkanapon belül készítsen az eseményekkel kapcsolatos értékelését és megfogalmazza ajánlásait. A munkacsoport ennek keretében feltárta az események történelmi, történeti hátterét, elemezte az események társadalmi (tömeglélektani és szociálpszichológiai) előzményeit, jelenségeit és következményeit, vizsgálta a hatósági fellépés arányosságát, valamint értékelte a hatósági intézkedések alkotmányos, törvényi és egyéb jogi kereteit.

A testület munkáját befejezte, az elkészült jelentést nyilvánosságra hozza.